Cięcie plazmowe

Co to jest cięcie plazmowe?

Historia technologii cięcia plazmowego sięga lat 50. ubiegłego wieku. Jest to jedna z uznanych technik cięcia materiałów przewodzących prąd elektryczny. Aby zrozumieć działanie systemów cięcia plazmowego, warto poznać podstawowe elementy tego procesu.

Jak działa cięcie plazmowe?

Łuk plazmowy, zwany również strumieniem plazmy, to zjonizowana materia w stanie gazopodobnym. Obecność jonów o różnych ładunkach i wolnych elektronów sprawia, że plazma staje się doskonałym przewodnikiem prądu elektrycznego, a jej opór maleje wraz ze wzrostem temperatury.

Intensywność prądu płynącego w plazmie umożliwia rozróżnienie trzech stanów. Przy niskim natężeniu prądu nie widać światła (czarny prąd). Wraz ze wzrostem natężenia plazma zaczyna generować światło, tworząc w szczytowym momencie łuk plazmowy. Jest to wykorzystywane w cięciu plazmowym CNC.

Co wpływa na jakość cięcia

Cięcie plazmowe wykorzystuje różne rodzaje gazów. W przypadku podstawowych urządzeń jest to powietrze, ale urządzenia o wysokiej wydajności (High Definition Plasma) wymagają użycia: Tlenu, Azotu, Wodoru, Argonu lub mieszanek tych gazów. Każdy z tych gazów jest używany zgodnie z wymaganiami:

 • Tlen - używany do obróbki stali niskowęglowych i niskostopowych
 • Azot - używany do znakowania i cięcia materiałów nieżelaznych
 • Argon - używany do znakowania plazmowego
 • Mieszaniny argonu z wodorem i azotu z wodorem - stosowane do cięcia aluminium i stali odpornych na korozję

Kolejnym czynnikiem wpływającym na wynik cięcia przecinarkami plazmowymi jest natężenie prądu. Wpływa ono na wysoką temperaturę i siłę łuku plazmowego. Napięcie odpowiada za to, że łuk plazmowy określa prawidłowy przebieg procesu obróbki.

Ważną rolę odgrywa również średnica dyszy, która odpowiada za zwężenie łuku plazmowego. Pozycja palnika (palnika plazmowego) w stosunku do materiału, rodzaj, ciśnienie i intensywność gazu, a także rodzaj i struktura elektrody również mają ogromny wpływ na wynik osadzania.

Co to jest cięcie plazmowe - charakterystyka technologii

W cięciu plazmowym, materiał jest cięty wysoko skoncentrowanym łukiem plazmowym i wyrzucany ze szczeliny przy użyciu energii kinetycznej. Pozwala to na cięcie wszystkich materiałów, które dobrze przewodzą prąd elektryczny. Rozwój i ciągłe doskonalenie tej technologii znacznie zwiększyło zarówno zakres materiałów, które można ciąć, jak i ich grubość, a także wysoką prędkość cięcia. Przykładowo, różnica w szybkości spalania plazmy i tlenu jest tak duża, że przy grubości 3 mm plazma może zastąpić 5 palników tlenowych (Cięcie płomieniowe za pomocą paliwa tlenowego). Przy grubości 10 mm różnica ta zmniejsza się 2-3-krotnie. Rozwój technologii sprawił, że w pewnych warunkach cięcie plazmowe stało się konkurencyjne w stosunku do procesów takich jak cięcie laserowe. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu plazmy o wysokiej rozdzielczości. Cięcie odbywa się w osłonie wirujących gazów, które ograniczają łuk plazmowy. Wiązka jest bardziej skupiona, dzięki czemu krawędzie ciętych detali są mniej ścięte. Ponadto podczas cięcia powstaje mniej żużlu, a części są cięte szybciej i dokładniej. Ponadto technologia HD wykorzystuje palniki chłodzone cieczą, co zapewnia dłuższą żywotność części, które szybko się zużywają.

Zalety cięcia plazmowego:

 • Wysoka prędkość cięcia
 • Szeroki zakres grubości cięcia
 • Bardzo wąska strefa wpływu ciepła
 • Cięcie bez podgrzewania
 • Mała szczelina cięcia
 • Niskie koszty inwestycyjne
 • Możliwość cięcia cienkich materiałów bez nadpalania
 • Bardzo dobra jakość powierzchni cięcia po procesie obróbki

Systemy cięcia plazmowego w akcji. Jakie materiały można ciąć plazmą?

Łuk plazmowy, który odpowiada za cięcie plazmowe, może być wykorzystywany do obróbki materiałów przewodzących prąd elektryczny (np. stal czarna, stal nierdzewna i aluminium). Cięcie plazmowe może być wykonywane ręcznie lub w sposób zmechanizowany. Systemy plazmowe są przygotowane do cięcia blachy o grubości do 75 mm (systemy ręczne) i do 160 mm w przypadku systemów zmechanizowanych. Systemy cięcia plazmowego są wykorzystywane nie tylko do cięcia, ale także do znakowania.
Poznaj rodzaje naszych przecinarek plazmowych, takich jak np. przecinarki plazmowe z zapłonem pilotowym!

FAQ:

Plazmę można łatwo rozpoznać podczas cięcia po jasnym łuku. Składa się ona ze zjonizowanej materii, która jest w stanie podobnym do gazu. Aby naładowane elektrycznie cząstki mogły uderzyć w materiał, musi on przewodzić prąd.


Największą zaletą systemu cięcia plazmowego w porównaniu z innymi systemami cięcia jest jego wysoka prędkość. Można również przetwarzać szeroką gamę stali o różnych stopach i właściwościach z rodzajów stali miękkiej, stali nierdzewnej i aluminium. Strefa wpływu ciepła jest niewielka, istnieje tylko niewielka szczelina cięcia, a cienkie materiały mogą być cięte bez przegrzania.


Zwykłe powietrze jest wystarczające dla konwencjonalnych urządzeń podstawowych. Wysokowydajne urządzenia wymagają użycia gazów takich jak tlen, azot i argon. Niektóre wyjścia mogą również wymagać mieszanek gazów, takich jak azot-wodór lub argon-wodór.


Chcesz wiedzieć więcej?

Chcesz wiedzieć więcej?

Cookies

My i wybrane strony trzecie używamy plików cookie lub podobnych technologii do celów technicznych oraz, za Twoją zgodą, do innych celów określonych w Polityka cookies. Odmowa zgody może spowodować, że powiązane funkcje będą niedostępne.