Impressum

Dane zgodnie z  § 5 ustawy o telemediach:

Eckert AS Sp. z o. o.
Pawicka 4 c
59-220 Legnica
Polska

Reprezentowana przez:

Tadeusza Eckert

Kontakt:

Nr telefonu:

+48 (76) 852 2017

Faks:

+48 (76) 852 2078

E-Mail:

eckert@eckert.com.pl

 

Numer identyfikacji podatkowej:

Numer identyfikacji podatkowej zgodnie z §27 a ustawy o podatku obrotowym:
6912116818

Odpowiedzialność za treści

Informacje zawarte na stronie posiadają charakter ogólny i informacyjny. Nie zawierają one ofert z punktu widzenia prawnego. Artykuły nie stanowią doradztwa technicznego i nie mogą stanowić również doradztwa w odniesieniu do rzeczywistych przypadków. Nie powinni Państwo próbować, rozwiązać rzeczywistego przypadku na podstawie informacji zawartych na tej stronie. W przypadku rzeczywistych stanów rzeczy należy zawsze zasięgać porady wykwalifikowanego personelu.

Treści niniejszych stron zostały sporządzone z największą starannością.  Podkreślamy jednak, że prawo, internet oraz odpowiednie technologie podlegają stałemu rozwojowi, co może prowadzić do tego, że informacje mogą stać się po jakimś czasie przestarzałe, nieprawidłowe lub sprzeczne.

Prawa autorskie / prawa do użytkowania

Publikacje na niniejszych stronach podlegają prawu autorskiemu. Powielanie, opracowywanie i użytkowanie każdego rodzaju wykraczające poza granice prawa autorskiego wymaga zgody autora. Pobieranie i kopiowanie niniejszych stron są dozwolone tylko do niekomercyjnego użytku prywatnego.

Jeśli chcą wykorzystać Państwo treści naszych stron lub ich części, prosimy o kontakt z nami.

Odpowiedzialność za linki

Podane linki zewnętrzne przekierowują do treści usługodawców obcych.  Odpowiedzialność za te treści ponosi wyłącznie dany usługodawca. W przypadku informacji o naruszaniu prawa, linki te są niezwłocznie usuwane.

Nawiązywanie kontaktu

W przypadku nawiązywania kontaktu z usługodawcą (na przykład za pomocą formularza kontaktowego lub maila) dane użytkownika są zapisywane w celu opracowania zapytania oraz na wypadek powstania pytań powiązanych.

Zwolnienie z usług i treści osób trzecich

Może się zdarzyć, że w obręb niniejszej strony online włączone zostaną treści osób trzecich, jak na przykład wideo z YouTube, mapy z Google Maps, RSS Feeds czy grafiki z innych stron internetowych.  Wymaga to zawsze posiadania przez oferujących te treści (zwanych dalej „usługodawcami trzecimi”) adresów IP użytkowników. Bez adresów IP nie mogą bowiem przesyłać treści do wyszukiwarki danego użytkownika. Tym samym adresy IP są konieczne do prezentacji niniejszych treści. Staramy się stosować tylko takie treści, których usługodawcy używają adresów IP wyłącznie w celu dostarczania tych treści.  Jednakże nie mamy wpływu na przykład na to, że dany usługodawca trzeci zapisze adres IP w celach statystycznych. O ile będziemy w posiadaniu takiej wiedzy, poinformujemy o tym użytkowników.

Pliki cookie

Cookies są małymi plikami, które umożliwiają zapisywanie na dostępowym urządzeniu użytkowników (PC, smartphone itp.) specyficznych, odnoszących się do danego urządzenia informacji.  Po pierwsze ułatwiają one obsługę stron internetowych i tym samym służą użytkownikowi (np. zapamiętywanie danych logowania). Po drugie wykorzystywane są do pobierania danych statystycznych odnośnie użytkowania stron internetowych i analizy pod kątem ulepszenia oferty.  Użytkownicy mają wpływ na stosowanie plików cookie. Większość przeglądarek posiada opcję, przy użyciu których zapisywanie plików cookie może być ograniczone lub całkowicie wyłączone. Jednakże podkreślamy przy tym, że bez plików cookie użytkowanie stron internetowych, a w szczególności komfort użytkowania, może być ograniczony.

Odwołanie, zmiany, sprostowania i aktualizacje

Użytkownik jest uprawniony do bezpłatnego otrzymania na jego wniosek informacji o jego zgromadzonych danych osobowych. Dodatkowo użytkownik ma prawo do sprostowania nieprawdziwych danych, zablokowania lub usunięcia swoich danych osobowych, o ile nie stoi temu na przeszkodzie obowiązek przechowywania dokumentów.

Cookies

My i wybrane strony trzecie używamy plików cookie lub podobnych technologii do celów technicznych oraz, za Twoją zgodą, do innych celów określonych w Polityka cookies. Odmowa zgody może spowodować, że powiązane funkcje będą niedostępne.