Projekt UE

Bezpośrednim przedmiotem niniejszego projektu jest udział firmy Eckert w dwóch imprezach targowych.
Były to międzynarodowe Targi Obróbki Metali, Obrabiarek i Narzędzi STOM-TOOL w Kielcach.
Wnioskodawca podczas targów przedstawił odświeżoną ofertę przecinarek, podkreślając ich innowacyjność i niewątpliwy atut firmy jakim jest produkcja maszyn we wszystkich czterech technologiach cięcia: laserowej, wodnej, plazmowej, gazowej oraz maszyny łączące różne technologie.

Terminy imprez: marzec 2017 i kwiecień 2018.

Podczas targów wyeksponowane były 2 najnowocześniejsze przecinarki, każda z nich łączy 2 technologie cięcia:

  • Onyx – przecinarka łącząca 2 technologie cięcia: plazmową i -tlenową.
  • Opal WaterJet Combo - jedyna na świecie maszyna, łączącą zalety technologii ultraszybkiego cięcia plazmowego i dokładność cięcia strumieniem wody.

W ramach zadania zostały poniesione wydatki na: projekt i wykonanie zabudowy targowej; wynajem powierzchni targowej; obsługa logistyczna; transport maszyn z Legnicy; podłączenie wody, prądu, sprężonego powietrza; noclegi pięcioosobowej delegacji Wnioskodawcy; koszt diet i dojazdu delegacji.

Celem głównym projektu było zwiększenie udziału sprzedaży eksportowej w przychodach ze sprzedaży ogółem o 8% do końca 2018 roku, rokiem bazowym jest 2016 (przy założeniu, iż przychody ze sprzedaży krajowej będą na nie niższym poziomie niż w roku bazowym).

Celami szczegółowymi projektu były:

  • dwukrotny udział w charakterze wystawcy w Targach Obróbki Metali, Obrabiarek i Narzędzi STOM-TOOL w Kielcach,
  • wzrost rozpoznawalności i ugruntowanie marki Eckert, szczególnie na rynku niemieckim,
  • pozyskanie nowych klientów zagranicznych,
  •  zdobycie minimum 10 nowych kontraktów zagranicznych w wyniku realizacji projektu..

REZULATATY/ EFEKTY

Wskaźnikiem mierzalnym rezultatu będzie: Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji: 10.

Rezultaty niemierzalne to:

  • zwiększenie rozpoznawalności marki Eckert, zwłaszcza na rynku niemieckim,
  • ugruntowanie wizerunku firmy jako solidnego i innowacyjnego producenta maszyn,
  • zwiększenie grona potencjalnych klientów w długiej perspektywie czasowej.

WARTOŚĆ PROJEKTU

99 908,81 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH

65 370,21 zł

Cookies

My i wybrane strony trzecie używamy plików cookie lub podobnych technologii do celów technicznych oraz, za Twoją zgodą, do innych celów określonych w Polityka cookies. Odmowa zgody może spowodować, że powiązane funkcje będą niedostępne.