ConnECKt 4.0


Wszyscy dziś mówią o Przemyśle 4.0. Ludzie, maszyny, wyposażenie, logistyka i produkty komunikują się i współpracują wspólnie w inteligentnej sieci produkcyjnej. W celu dostarczenia tej interoperacyjności oraz bezpieczeństwa operacji, ustandaryzowanie wzajemnego połączenia wszystkich komponentów w systemie produkcyjnym jest ważnym warunkiem wstępnym.

Szczególnie małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), które stanowią 99% wszystkich przedsiębiorstw w Niemczech i Europie mogą pokazać swoje silne strony poprzez współpracę między producentami oraz dostarczyć pożądanych holistycznych rozwiązań w celu osiągnięcia większej transparentności oraz wyższej produktywności fabryki.

W stowarzyszeniu Industry Business Network 4.0 liczni innowacyjni producenci, dostawcy usług oraz użytkownicy pracują wspólnie nad rozwojem produktów dla Przemysłu 4.0 - od MŚP dla MŚP!

Przejrzystość twojego zakładu produkcyjnego

W FabManager możesz stworzyć kompletną wizualizację twojej produkcji wraz ze wszystkimi aktywami, częścią produkcyjną, pomieszczeniami i lokalizacjami. Z tym wcześniej niedostępnym, szczegółowym przeglądem zawsze masz wgląd na to, co dzieje się w twojej produkcji.

Inteligentne połączenie z twoim łańcuchem dostaw

Panel sterujący jest zaprojektowany tak, aby monitorować specyficzne dla zakładu wyposażenie, jak na przykład zużycie części lub gazów technicznych. Jednakże może on rozwijać swój potencjał poprzez powiadomienia oparte na zaistniałych zdarzeniach lub integracji z istniejącym systemem ERP.

Efektywna energetycznie produkcja

Zrozum jak wiele energii konsumuje twoja produkcja oraz i w jakich jednostkach czasu. Tak więc, możesz kontrolować energię, a także bardziej ukierunkować jej zużycie. Na przykład, ustalić ograniczenia w celu prostej minimalizacji występujących pików podczas zużycia energii.

Używaj mądrych aplikacji

Na twoim panelu sterowania możesz w prosty sposób pobrać oprogramowanie oraz aplikacje, które wspomogą cię podczas codziennej pracy. Aplikacje polegają na standardowych rozwiązaniach, dlatego nie wymagają skomplikowanego wdrożenia.

Optymalizuj efektywność twojej fabryki

Monitoruj oraz badaj zużycie twoich zasobów w całym zakładzie produkcyjnym przez dłuższy czas. Wykorzystaj otrzymane wiadomości do zwiększenia efektywności twoich aktywów.

Efektywny system konserwacji dla wszystkich systemów

Sprawdzaj status konserwacji twojego całego parku maszynowego w sposób łatwy i szybki. Zarządzaj każdą zaplanowaną konserwacją bez konieczności ręcznego sprawdzania pojedynczych elementów.

Skorzystaj z usług wzmacniających twoją efektywność

Panel sterowania pozwala ci na skorzystanie z dodatkowych usług, bezpośrednio od dostawcy twojej maszyny. W przyszłości nie będziesz musiał martwić się o wymianę części eksploatacyjnych, dzięki czemu będziesz mógł bardziej skupić się na swoim biznesie.

Aplikacje do funkcjonowania infrastruktury IT

Panel sterowania idealnie uzupełnia funkcjonowanie twojej infrastruktury oraz jest zaprojektowany tak, aby połączyć się z  MES, ERP oraz innymi firmowymi systemami zarządzania.

Przyszłość wytwarzania w inteligentnej fabryce

Ten przypadek użycia pokazuje jak komunikacja pomiędzy ludźmi, maszynami oraz oprogramowaniem tworzy w pełni dający się przystosować system produkcyjny. Jakkolwiek to może być jeszcze tylko wizją dla większości przedsiębiorstw, Industry Business Network 4.0 oraz jego członkowie czynią wszelkie wysiłki w kierunku osiągnięcia następnego kroku łączności między standaryzacją i współpracą pomiędzy dostawcami. Wierzymy, że użycie podobnych rozwiązań może przynieść prawdziwą wartość dodaną Przemysłu 4.0 dla małych i średnich fabryk oraz zapewnić im światową konkurencyjność dla przyszłych pokoleń.

Start: Nowe Zamówienie Klienta

Zamówienie klienta jest pozyskane z istniejącego systemu ERP 

Krok 1: Przygotowanie Pracy

Pracownik otwiera zlecenie, przesyła je do pustego systemu cięcia i rezerwuje odpowiedni arkusz ze stali miękkiej.

Krok 2: Cięcie

Wszystkie procesy dookoła tego tematu są połączone wzajemnymi dostawcami. Informacje w sprawie materiału, procesu oraz wyrobu są zawsze przekazywane.

Krok 3: Analiza komponentów i przeróbka

Wycinane elementy badane są za pomocą kamery wyposażonej w oprogramowanie do rozpoznawania wzorów oraz odkładane, jeśli nie spełniają wymagań wymiarowych.

Krok 4: Spawanie

Aby zapewnić najwyższą stabilność procesu, wszystkie urządzenia spawające, spawacze oraz parametry procesu są centralnie zarządzane w ramach aplikacji zarządzającej spawaniem.

ConnECKt 4.0

ConnECKt 4.0 to inteligentny system, którego zadaniem jest wprowadzenie właścicieli maszyn Eckert do Przemysłu 4.0. Bazuje on na przyjaznej aplikacji panelu monitorującego, który można obsługiwać z dowolnego miejsca na świecie. Aplikacja przedstawia osobie zarządzającej“cyfrową kopię” wszystkich żądanych informacji z maszyny. Dotyczą one między innymi: sprawności, wydajności, czasu pracy i przestojów, zużycia części eksploatacyjnych i gazów, zbliżających się terminów konserwacji, temperatury otoczenia i innych*.  Pobierane dane zostają zapamiętywane i na ich podstawie tworzone są analizy i statystyki stanowiące pomoc w zarządzaniu produkcją w celu zwiększenia jej efektywności.

System ConnECKt 4.0 jest przeznaczony dla większości modeli przecinarek firmy Eckert. Możliwa jest jego implementacja w starszych modelach, dzięki specjalnemu pakietowi Retrofit 4.0.

Eckert AS Sp. z o.o.

ul. Pawicka 4c
59-220 Legnica
dolnośląskie, Polska

email: eckert@eckert.com.pl
tel: +48 76 852 20 17

Dział części

tel: 76 819 70 78
email: handlowy@eckert.com.pl

Formularz kontaktowy


Dane kontaktowe
* Pole wymagane
Wysyłając formularz potwierdzasz, że zapoznałeś i zgadzasz się na przetwarzanie podanych danych zgodnie z RODO oraz Informacje o ochronie danych osobowych
Ładowanie...

Cookies

My i wybrane strony trzecie używamy plików cookie lub podobnych technologii do celów technicznych oraz, za Twoją zgodą, do innych celów określonych w Polityka cookies. Odmowa zgody może spowodować, że powiązane funkcje będą niedostępne.