Koszty eksploatacyjne waterjeta

07.07.2021, 12:10

Technologia cięcia strumieniem wody jest bardzo złożona pod względem zmiennych, które tworzą koszty eksploatacji maszyny. Celem niniejszego artykułu jest ustalenie wszystkich czynników, które mają wpływ na kształtowanie kosztu eksploatacyjnego maszyny oraz wskazanie ich wpływu względem siebie na skutek zmian wartości parametrów, które charakteryzują dane zmienne. Podawanie konkretnych wartości kosztów nie ma sensu, ponieważ są one różne dla każdego urządzenia. Ważniejsze jest wskazanie przyszłym inwestorom sposobu kształtowania ceny usług oraz uzmysłowienie usługobiorcom, skąd biorą się proponowane im ceny.

Zmienne wpływające na koszty eksploatacyjne WaterJeta

Pierwszym dylematem jest pytanie o jednostkę przeliczeniową cięcia. Istnieją dwa najpopularniejsze sposoby pomiaru: czas cięcia oraz długość cięcia. Oba przeliczniki nie są w pełni miarodajne, jeśli nie przyjmie się pewnych założeń.

Czas cięcia - wyznaczanie ceny na podstawie ustalonej wcześniej wartości, przyjętej w danej jednostce czasu, na przykład zł/h. Podstawowe pytanie w tym przypadku brzmi: z jaką prędkością dana maszyna będzie cięła. Wiedząc że dany element można wyciąć w różnym odcinku czasu, łatwo domyślić się, że szybsze cięcie idzie w parze z pogorszeniem jakości. Zatem, porównując cenę dwóch usługodawców, należy zawsze pytać o takie same prędkości oraz klasy jakości.

Metr bieżący cięcia - ten przelicznik wydaje się być dokładniejszy. Jednak również w tym przypadku, cena powinna być podana dla konkretnej klasy jakości. Warto zauważyć w tym przypadku, że przecięcie na pół metrowej szerokości arkusza blachy kosztuje tyle samo, co wycięcie skomplikowanego elementu. Cena metra różni się oczywiście w zależności od grubości oraz rodzaju materiału.

Następną kwestią są zmienne, które wpływają na wycenę godziny lub metra cięcia. W obu przypadkach składowe ceny pozostają identyczne:

  • zużycie ścierniwa - użytkownicy maszyn wodnych wyliczają średnią długość czasu, który przypada na zużycie jednego opakowania garnetu.  Różnice pomiędzy zużyciem ścierniwa dla każdego rodzaju oraz grubości materiału są na tyle małe, że nie ma potrzeby ustalania wielu progów cenowych,
  • czynności serwisowe - zdarzają się nawet w okresie gwarancyjnym. Czynnik ten ma charakter stały, ponieważ nie zależy od ilości wykonanej pracy, trudno natomiast dokładnie go oszacować,
  • części zamienne, szybko zużywające się - przede wszystkim dysza szafirowa i miksująca. Mają one określoną żywotność, po upływie której podlegają wymianie,
  • prąd - zużywany proporcjonalnie do wielkości wykonywanej pracy. Znając stawkę jednostkową, możliwe jest obliczenie kosztu cięcia danej partii materiału,
  • woda - najważniejszy czynnik. Koszt zużycia wody wyliczany jest na podstawie średniego godzinowego zużycia. Zależy od posiadanego modelu pompy,
  • praca operatora - jest to koszt stały, niezależny od ilości wykonanej pracy. Stawka ta jest określona umową między pracodawcą a pracownikiem,
  • amortyzacja - to także koszt stały.

W przypadku określania ceny usług, jej składnik stanowi także marża. Może mieć ona różną wysokość. Kształtowana jest najczęściej w zależności od kilku czynników:

  • wielkość obrabianej partii materiału - cena może zmieniać się wraz ze wzrostem wielkości zamówienia,
  • konkurencja - rosnąca liczba podmiotów świadczących takie same usługi może wpłynąć na lokalny spadek cen tejże usługi,
  • sezonowość - występowanie tego zjawiska może powodować wahania cen.

Na koszt eksploatacji maszyn typu waterjet składa się wiele czynników. Należy o tym pamiętać już w momencie planowania inwestycji. Zwłaszcza podczas planowania wykorzystywania urządzenia nie można zapomnieć o zaopatrzeniu się w odpowiednią ilość garnetu oraz części eksploatacyjnych.

Każdy detal może być wycięty w pięciu różnych klasach jakości cięcia, które będą charakteryzowały się innymi cenami. Różne jakości cięcia mają związek z tzw. stożkiem, gdy otwór pod spodem blachy ma mniejszą średnicę niż od góry (od strony dyszy tnącej). Powodem występowania stożka jest zwiększająca się odległość ciętego materiału od dyszy. Wówczas energia strumienia jest mniejsza i tym samym ma on mniejszą zdolność do cięcia. Cięcie strumieniem wody może powodować jednak zjawisko odwróconego stożka, tzn. otwór na dole większy niż na górze. Dzieje się tak w przypadku zbyt powolnego posuwu i/lub zwiększonej ilości podawanego ścierniwa. Zjawisko to może być minimalizowane poprzez zastosowanie cięcia jakościowego (wyższej klasy).

Ważne jest, aby przed rozpoczęciem wycinania elementów ustalić oczekiwaną klasę jakości cięcia. W przypadku cięcia usługowego, wyboru dokonuje zawsze osoba zamawiająca usługę. Niedopuszczalną  jest sytuacja, gdy klient zaakceptuje próbny detal wykonany w danej klasie jakości cięcia, natomiast właściwa partia zostanie wykonana w innej klasie cięcia.

Podziel się na mediach społecznościowych:

Cookies

My i wybrane strony trzecie używamy plików cookie lub podobnych technologii do celów technicznych oraz, za Twoją zgodą, do innych celów określonych w Polityka cookies. Odmowa zgody może spowodować, że powiązane funkcje będą niedostępne.